مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1393
  کارشناسی مديريت
  گرایش بازاريابى و فروش /دانشگاه سازمان مديريت صنعتى
 • 1386 تا 1386
  کارشناسی مديريت
  گرایش بازاريابى و فروش /دانشگاه آكادمى Würth بلگراد

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۳
  شركت چوبينه سازان (اشنيز)
  بازاریابی و فروش/ كارشناس فروش
 • فروردین ۱۳۸۱ تا فروردین ۱۳۸۸
  شركت Würth آلمان
  بازاریابی و فروش/ كارشناس فروش ، سرپرست فروش ، مدير فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com