مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

  • مشتری مداری

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک: Advance
https://.com