مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 13

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  سوپر فراست super frost
  مهندسی عمران معماری/ طراح

  توضیحات: مشغول به کار در واحد طراحی و مهندسی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۵
  شرکت تابان سازه
  / کمک نقشه بردار
 • بهمن ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۵
  شرکت تابان سازه
  / دفتر فنی

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk AutoCAD Civil 3D
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com