مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد تهران جنوب / معدل 17

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  مجله شهر کتاب
  منابع انسانی و آموزش/ ژورنالیست

  توضیحات: نگارش مقالات متعدد در زمینه های فرهنگی و آموزشی.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  تدریس زبان انگلیسی بصورت خصوصی و در مجمتع فنی تهران

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک: برنامه نویسی به زبان سی شارپ از مجتمع فنی تهران

ابزار و نرم افزار

 • زبان برنامه نویسی پایتون
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک Advanced
دانش تخصصی
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک: برنامه نویسی به زبان سی شارپ از مجتمع فنی تهران
https://.com