مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک
  گرایش طراحی رباتها و سیستم های مکاترونیکی /دانشگاه امام رضا (ع)
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی پزشکی
  گرایش بیوالکتریک /دانشگاه امام رضا(ع)

پروژه ها

 • 1395
  دستگاه CPM ( فیزیوتراپی)
  یکی از اعضای اصلی
 • 1394
  ساخت دستگاه BIA
  عامل

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • طراحی سیستم های مکاترونیکی و اتوماسیون خطوط تولید
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ایلتس
 • آلمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: گوته
دانش تخصصی
 • طراحی سیستم های مکاترونیکی و اتوماسیون خطوط تولید
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com