مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1396
  کارشناسی شبکه های کامپوتری
  /دانشگاه جهاد دانشگاهی مشهد / معدل 16

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  مرکز بهداشت استان خراسان
  سخت افزار و شبکه/ راه اندازی دسکتاپ های مجازی
 • مرداد ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  صدا و سیما خراسان رضوی
  سخت افزار و شبکه/ مشاور مجازی سازی و زیرساخت
 • تیر ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  اورژانس شرق کشور
  سخت افزار و شبکه/ مسئول پروژه
 • تیر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت رایان پرشیا
  سخت افزار و شبکه/ مدیر عامل
 • بهمن ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  وزارت فناوری اطلاعات
  سخت افزار و شبکه/ مشاور مجازی سازی و مجری

  توضیحات: مسئول راه اندازی تمامی زیرساخت مجازی دیتا سنتر

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  موسسه اعتباری ملل
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مشاوره مجازی سازی
 • مرداد ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳
  علوم پزشکی مشهد
  سخت افزار و شبکه/ مشاوری و پشتیبان
 • مرداد ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  ایران خودرو خراسان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مشاوری مجازی سازی
 • مهر ۱۳۸۹ تا آبان ۱۳۸۹
  شهرداری زاهدان
  سخت افزار و شبکه/ اجرای زیرساخت شبکه

  توضیحات: راه اندازی Active Directory
  DHCP
  DNS
  ISA Server

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  مدرس دسکتاپ های مجازی ایران خودرو خراسان بر پایه Horizon View
 • 1396
  مدرس درس Vmware VCP 6 در شرکت رایان پرشیا
 • 1396
  مدرس درس Vmware Vcp 6.5 در موسسه اعتباری ملل
 • 1393
  آموزش به کارکنان فناوری اطلاعات موسسه ملل

افتخارات

 • 1396
  مشاور رسمی سخت افزار و زیرساخت شبکه و اینترنت نظام صنفی رایانه ای

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مجازی سازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دسکتاپ های مجازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه های مجازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی دیتا سنتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • 100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مانیتورینگ شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجهیزات امنیتی سیسکو (ASA)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیسکو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استوریج های سخت افزاری و نرم افزاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Vmware Vsphere
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vmware NSX
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vmware Horizon Suite
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Netapp Storage
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HP Servers
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MicrosoftServers
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • EMC Storage
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HP Storage
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مجازی سازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دسکتاپ های مجازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه های مجازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی دیتا سنتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • 100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مانیتورینگ شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجهیزات امنیتی سیسکو (ASA)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیسکو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استوریج های سخت افزاری و نرم افزاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com