مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی شبکه های کامپوتری
  /دانشگاه جهاد دانشگاهی مشهد / معدل 16

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  وزارت فناوری اطلاعات
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مشاور مجازی سازی و مجری
 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  موسسه اعتباری ملل
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مشاوره مجازی سازی
 • مرداد ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳
  علوم پزشکی مشهد
  سخت افزار و شبکه/ مشاوری و پشتیبان
 • مرداد ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  ایران خودرو خراسان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مشاوری مجازی سازی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  آموزش به کارکنان فناوری اطلاعات موسسه ملل

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مجازی سازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دسکتاپ های مجازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه های مجازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی دیتا سنتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سرویس‌های شرکت مایکروسافت
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Vmware Vsphere
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vmware NSX
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vmware Horizon Suite
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Netapp Storage
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HP Servers
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MicrosoftServers
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • EMC Storage
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HP Storage
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مجازی سازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دسکتاپ های مجازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه های مجازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی دیتا سنتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سرویس‌های شرکت مایکروسافت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com