مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1390
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  اتکا
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس نرم افزار

دانش تخصصی

 • ُSQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • Administering Windows Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • هوشمندی کسب و کار (BI)(SQl Server)
  60% Complete
  عنوان مدرک: سماتک
 • راهبر برنامه پخش ورانگر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ُSQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • Administering Windows Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • هوشمندی کسب و کار (BI)(SQl Server)
  60% Complete
  عنوان مدرک: سماتک
 • راهبر برنامه پخش ورانگر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com