مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1390
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش کارشناسی ارشد /دانشگاه مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی
 • 1385 تا 1387
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی
 • 1379 تا 1382
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه مرکز آموزش شهید عباسپور وزارت نیرو

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  شرکت داروگستر رازی
  بازاریابی و فروش/ نماینده علمی - فروش

  توضیحات: آشنایی کامل با مسیر ها و مناطق فروش و داروخانه ها در سطح شهر مشهد و شهرستانهای نیشابور، گناباد، قاین و بیرجند .
  توانمند در ارائه علمی و پرزنت پزشک .

 • اسفند ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت پخش کیلا جنوب
  بازاریابی و فروش/ ویزیتور فروش
 • آبان ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۳
  شرکت آوا دارو
  بازاریابی و فروش/ ویزیتور فروش
 • آبان ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۳
  شرکت کامپیوتر یکتا
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالی
 • شهریور ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  صنایع غذایی دلزی
  / مدیر اجرایی

  توضیحات: کسب مجوزات قانونی و راه اندازی تولید

 • آبان ۱۳۸۲ تا آذر ۱۳۸۶
  شرکت نوژن پردازشگر
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش
 • شهریور ۱۳۸۰ تا شهریور ۱۳۸۲
  شرکت کامپیوتر یکتا
  سخت افزار و شبکه/ مدیر فنی
 • خرداد ۱۳۷۸ تا مرداد ۱۳۸۰
  شرکت نوژن طب
  سخت افزار و شبکه/ تکنسین فنی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Hardware and Network
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com