مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1393
    کارشناسی فناوری اطلاعات
    گرایش فناوري اطلاعات /دانشگاه ازاد اسلامی قاءم شهر / معدل 13

پیشینه شغلی

  • مرداد ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵
    شرکت اما تک
    نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مذاکره کننده شرکت ومهندس شرکت
https://.com