مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه تذبیت مدرس تهران / معدل 16

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  موسسه حسابرسی مفید راهبر و منفرد تهران.موسسه ایین تراز اریا
  مالی و حسابداری/ حسابرس

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حسابرسی و حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • همکاران سیستم،نواوران
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابرسی و حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com