مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی مهندسي تكنولوژي الكترونيك
  گرایش الكترونيك /دانشگاه ازاد اسلامي واحد بوشهر / معدل 15.73

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  شركت فني مهندسي جاويد گستر
  مهندسی برق/ برق كشي

  توضیحات: برق كشي ساختمان هاي مسكوني و تجاري ومونتاژ تابلوهاي برق خانگي و صنعتي

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مشاركت در كليه امور فرهنگي و هنري و ورزشي
 • ورزش هاي مورده علاقه : واليبال و فوتبال

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی برق- الکترونیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: ديپلم
دانش تخصصی
 • مهندسی برق- الکترونیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com