مختصری از من

اينجانب حسن سبحاني در شهر برازجان در خانواده اي مذهبي به دنيا آمدم. از سن 13 سالگي در مسجد محل به فعاليت هاي قرآني و فرهنگي و آموزشي از جمله برگزاري مراسم دعا و کلاس هاي آموزشي قران و آموزش عقايد مشغول بوده ام. کارشناسي خود را در رشته فيزيک از دانشگاه خليج فارس بوشهر در سال 84 گرفته و در اين دوره در کنار درس به فعالیت های قرآنی و فرهنگي عقيدتي در دو نشریه اشتغال داشته ام. دوره کارشناسي ارشد و دکترای خود را با راهنمايي دکتر عليرضا بهرامپور ( هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف) و مشورت دکتر رنجبر عسکري و حسین روح الامینی نژاد به پایان رسانیده ام. در این دوره ها نیز مدیریت سلسه نشست های هفتگی پیرامون مسائل اعتقادی در دانشگاه رفسنجان بر عهده اینجانب بوده است. سابقه تجهیز وراه اندازی آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج و همچنین تجربه همکاری در ساخت لیزرهای گاز Co2 را دارا می باشم.

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1395
  دکتری فیزیک
  گرایش اتمی و ملکولی /دانشگاه شهید باهنر کرمان / معدل 17.21
 • 1384 تا 1387
  کارشناسی ارشد فیزیک
  گرایش لیزر /دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان مشترک با مرکز بین المللی علوم وتکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان ( هایتک ) / معدل 16.82
 • 1380 تا 1384
  کارشناسی فیزیک
  گرایش محض /دانشگاه خلیج فارس بوشهر / معدل 16.23

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۵ تا بهمن ۱۳۸۵
  دانشگاه آزاد اسلامی
  تجهیز وراه اندازی آزمایشگاه فیزیک پایه
 • بهمن ۱۳۸۵ تا بهمن ۱۳۸۶
  دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان و مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی (هایتک)
  همکاری در ساخت لیزرهای گازی Co2 در کارگاه ساخت لیزر
 • اسفند ۱۳۸۴ تا اسفند ۱۳۹۳
  دانشگاه شهید باهنر کرمان- دانشگاه قم
  مدرس

  توضیحات: الف: الکترومغناطیس ................................................. دانشگاه پیامنور قم
  ب: فیزیک الکتریسیته ................................................ دانشگاه ولی عصر(عج) و دانشگاه قم
  پ: کوانتوم مکانیک 1 و 2 .......................................... دانشگاه پیام نور رفسنجان
  ت: مکانیک آماری ................................................... دانشگاه پیام نور کرمان وپیام نور رفسنجان
  ث: نورشناسی ........................................................ دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان و پیام نور کرمان و قم
  ج: فیزیک مکانیک ................................................. دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاه قم

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  مقاله 8 Effect of Group Velocity Mismatch on the Amplitude and Radiation Pattern of Generated Tunable Terahertz, Journal of Laser Applications, Status: Under Review 2017
 • 1396
  مقاله 8 Mode Filtering Based on Ponderomotive Force Nonlinearity in a Plasma Filled Rectangular Waveguide, Plasma Science and Technology, Status: Accepted 2017
 • 1395
  مقاله 1 Creation of twisted terahertz waves carrying orbital angular momentum via a plasma vortex, J. Phys. D: Appl. Phys., Status: Published 2016
 • 1395
  مقاله 6 Effect of Pump Depletion and Cross-Focusing on Twisted Terahertz Radiation Generation, Physics of Plasma., Status: Published 2017
 • 1395
  مقاله 7 Effective Factors on Twisted Terahertz Radiation Generation in a Rippled Plasma, Journal of Plasma Physics, Status: Published 2017
 • 1395
  مقاله 9 Creation of Twisted Terahertz Carrying Orbital Angular Momentum via Stimulated Raman Scattering in a Plasma Vortex, EPL, Status: Under Review
 • 1394
  مقاله 2 Nonlinear Interaction of Intense Hypergeometric-Gaussian Subfamily Laser Modes in Plasma, Optics & Laser Technology, Status: Published 2016
 • 1394
  مقاله 3 Terahertz twisted beams generation in plasma, Eur. Phys. J. D, Status: Published 2016
 • 1394
  مقاله 4 Impact of Nonlinear Absorption on Propagation of Microwave in a Plasma Filled Rectangular Waveguide, Wave in Random and Complex media , Status: Published 2016
 • 1387
  مقاله 5 Governing Equations on Opto-mechanical Vibrations in Cubical Micro resonators at Elastic Frame with Lagrangian, Int. Conf. of Optic and Photonics , Status: Published 2008

پروژه ها

 • 1395
  شبیه سازی و تحلیل تئوری منبع های پرتوان میکروموجی (VIRCATOR)
  مشاور

  توضیحات: دانشگاه مالک اشتر ( پردیس تهران)

 • 1394
  شبیه سازی و تحلیل تئوری تولید تابش تراهرتز در پلاسما با استفاده از پالس های لیزر دو رنگ
  طرح کسر خدمت

  توضیحات: دانشگاه مالک اشتر ( پردیس تهران)

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مدیر مسئول نشریه "عارف" اعتقادی دینی-در راستای پاسخ به شبهات دینی
 • عضو هیئت تحریریه نشریه قرآنی "حبل المتین" کانون قرآن دانشگاه خلیج فارس بوشهر

دانش تخصصی

 • فوتونیک و میکرومشددها ( میکروکره، میکرورینگ،میکروتوروئید ) برای استفاده بعنوان حسگر زیستی ( قسمت اول پروژه کارشناسی ارشد )
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • الکترودینامیک مواد الاستیک برای انتشار نور در مواد نیمه رسانا مانند فیبر ( قسمت دوم پروژه کارشناسی ارشد )
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تبدیل مدهای نوری (فوتون) به مدهای مکانیکی (فونون) با فشار الکترومغناطیسی نور در فیبر
  80% Complete
  عنوان مدرک: یک مقاله چاپ شده در این زمینه
 • اپتیک کوانتومی و مخابرات کوانتومی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دو درس گذارنده در این زمینه در دوره دکترا
 • تئوری نمایشگر های OLED ( گسیل القای از مواد آلی )
  80% Complete
  عنوان مدرک: ( ترجمه کتاب در این زمینه )
 • آثار غیر خطی ناشی از تابش لیزرهای با شدت بالا در نیمه رسانا و پلاسما
  80% Complete
  عنوان مدرک: مقاله چاپ شده در این زمینه
 • بررسی انتشار میکروموج در پلاسمای داخل موجبر مستطیلی با درنظر گرفتن آثار غیر خطی
  80% Complete
  عنوان مدرک: (داشتن یک مقاله ژورنالی در این زمینه)
 • مطالعه تئوری وتجربی لیزرهای تصادفی تولید شده در فیبرهای فوتونیک کریستالی توخالی ( H-PCF )
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبیه سازی و بررسی لیزرهای تصادفی (Random Laser)
  80% Complete
  عنوان مدرک: (برنامه نویسی با فرترن)
 • انتقال و تغییر اندازه حرکت زاویه (مداری و اسپینی) بین نورپیچشی و گرداب پلاسمایی
  80% Complete
  عنوان مدرک: (یک مقاله چاپ شده در این زمینه)
 • انتشار نور پیچشی ( مانند هایپرژیومتریک - گاوسی ) در محیط پلاسمای غیرخطی
  80% Complete
  عنوان مدرک: (یک مقاله چاپ شده )
 • تولید و انتشار نور پیچشی ( لاگر-گاوسی ) در فرکانس تراهرتز در محیط پلاسمای غیرخطی
  80% Complete
  عنوان مدرک: (یک مقاله چاپ شده)
 • استفاده از زنش بین پلاسمون ناشی از پراکندگی رامان القایی و پلاسمون گرداب پلاسمایی برای تولید تولید تابش تراهرتز پیچشی
  80% Complete
  عنوان مدرک: (یک مقاله تحت داوری )
 • استفاده از موج پلاسمای ویگلر برای تولید تولید تابش تراهرتز پیچشی
  80% Complete
  عنوان مدرک: (در حال نوشتن مقاله)
 • فشرده کردن نور در پلاسما
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فشرده کردن پالس لیزر در فیبرهای فوتونیک کریستالی تو خالی (H-PCF)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فیلتر کردن یک مد(mode filtering) میکروموجی به کمک پلاسمای داخل موجبر مستطیلی با درنظر گرفتن آثار غیر خطی
  80% Complete
  عنوان مدرک: ( مقاله تحت داوری)

ابزار و نرم افزار

 • طراحی و شبیه سازی سیستم های اپتیکی با نرم افزارهای OPTOWAVE, FEM-LAB (Comsol)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم عامل های Win, Linux
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی و شبیه سازی لیزرهای تصادفی در دو بعد با نرم افزار فرترن ‌90
  80% Complete
  عنوان مدرک: (سال 1388)
 • شبیه سازی فیبرهای فوتونیک کریستالی توخالی با نرم افزار کامسول (FEM-Lab)
  80% Complete
  عنوان مدرک: (سال 1391)
 • برنامه نویسی و شبیه سازی معادله ماکسول در فیبر نوری با درنظر گرفتن آثار غیر خطی ( انتشار سولیتون در فیبر)
  80% Complete
  عنوان مدرک: matlab
 • برنامه نویسی و شبیه سازی یافتن باندهای ممنوعه فیبرهای نوری بیضوی شکل
  80% Complete
  عنوان مدرک: (سال 1392) -matlab

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: تولیمو 540
دانش تخصصی
 • فوتونیک و میکرومشددها ( میکروکره، میکرورینگ،میکروتوروئید ) برای استفاده بعنوان حسگر زیستی ( قسمت اول پروژه کارشناسی ارشد )
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • الکترودینامیک مواد الاستیک برای انتشار نور در مواد نیمه رسانا مانند فیبر ( قسمت دوم پروژه کارشناسی ارشد )
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تبدیل مدهای نوری (فوتون) به مدهای مکانیکی (فونون) با فشار الکترومغناطیسی نور در فیبر
  80% Complete
  عنوان مدرک: یک مقاله چاپ شده در این زمینه
 • اپتیک کوانتومی و مخابرات کوانتومی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دو درس گذارنده در این زمینه در دوره دکترا
 • تئوری نمایشگر های OLED ( گسیل القای از مواد آلی )
  80% Complete
  عنوان مدرک: ( ترجمه کتاب در این زمینه )
 • آثار غیر خطی ناشی از تابش لیزرهای با شدت بالا در نیمه رسانا و پلاسما
  80% Complete
  عنوان مدرک: مقاله چاپ شده در این زمینه
 • بررسی انتشار میکروموج در پلاسمای داخل موجبر مستطیلی با درنظر گرفتن آثار غیر خطی
  80% Complete
  عنوان مدرک: (داشتن یک مقاله ژورنالی در این زمینه)
 • مطالعه تئوری وتجربی لیزرهای تصادفی تولید شده در فیبرهای فوتونیک کریستالی توخالی ( H-PCF )
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبیه سازی و بررسی لیزرهای تصادفی (Random Laser)
  80% Complete
  عنوان مدرک: (برنامه نویسی با فرترن)
 • انتقال و تغییر اندازه حرکت زاویه (مداری و اسپینی) بین نورپیچشی و گرداب پلاسمایی
  80% Complete
  عنوان مدرک: (یک مقاله چاپ شده در این زمینه)
 • انتشار نور پیچشی ( مانند هایپرژیومتریک - گاوسی ) در محیط پلاسمای غیرخطی
  80% Complete
  عنوان مدرک: (یک مقاله چاپ شده )
 • تولید و انتشار نور پیچشی ( لاگر-گاوسی ) در فرکانس تراهرتز در محیط پلاسمای غیرخطی
  80% Complete
  عنوان مدرک: (یک مقاله چاپ شده)
 • استفاده از زنش بین پلاسمون ناشی از پراکندگی رامان القایی و پلاسمون گرداب پلاسمایی برای تولید تولید تابش تراهرتز پیچشی
  80% Complete
  عنوان مدرک: (یک مقاله تحت داوری )
 • استفاده از موج پلاسمای ویگلر برای تولید تولید تابش تراهرتز پیچشی
  80% Complete
  عنوان مدرک: (در حال نوشتن مقاله)
 • فشرده کردن نور در پلاسما
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فشرده کردن پالس لیزر در فیبرهای فوتونیک کریستالی تو خالی (H-PCF)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فیلتر کردن یک مد(mode filtering) میکروموجی به کمک پلاسمای داخل موجبر مستطیلی با درنظر گرفتن آثار غیر خطی
  80% Complete
  عنوان مدرک: ( مقاله تحت داوری)
https://.com