مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1393
    کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا
    گرایش سازه /دانشگاه علم وصنعت ایران / معدل 15.5
  • 1385 تا 1389
    کارشناسی مهندسی مکانیک
    گرایش سیالات /دانشگاه یزد / معدل 14.25
https://.com