مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه پیام نور / معدل 17.14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  فروشگاه JADORE (شعبه 1)
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت پویا اندیشان
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • تیر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  فروشگاه لوازم یدکی عظام
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • خرداد ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۴
  شرکت مهندسی ASM
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲
  موسسه آموزش عالی پورسینا
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • دی ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲
  شرکت تولیدی کامل پلاستیک
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار

دانش تخصصی

 • نرم افزار سپیدار سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره الکترونیکی سپیدار سیستم
 • دوره مالیاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره حسابداری مالیاتی
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره اکسل پیشرفته
 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار هلو
 • حقوق و دستمزد سپیدار
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره الکترونیکی سپیدار سیستم

ابزار و نرم افزار

 • حقوق و دستمزد سپیدار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی تدبیر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری برلیان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حسابداری شایگان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره الکترونیکی سپیدار سیستم
 • دوره مالیاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره حسابداری مالیاتی
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره اکسل پیشرفته
 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار هلو
 • حقوق و دستمزد سپیدار
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره الکترونیکی سپیدار سیستم
https://.com