مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1377 تا 1379
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش . /دانشگاه آزاد اسلامی تهران سما / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۰ تا اسفند ۱۳۹۵
  شرکت رضوان شکلات باراکا
  مالی و حسابداری/ کارشناس حسابداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی کامل بانرم افزارهای حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com