مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران - عمران /دانشگاه صنعتی اصفهان

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۵
  هومن سازه سپاهان
  مهندسی عمران معماری/ کنترل پروژه
 • شهریور ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۴
  پروژه شحصی
  مهندسی عمران معماری/ مسؤل پروژه

دانش تخصصی

 • نرم افزار Msp
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار های عمرانی (CAD , Etabs ,...)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با انواع قرارداد ها (BOT,DB,EPC,...)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با فهارس بها
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی
دانش تخصصی
 • نرم افزار Msp
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار های عمرانی (CAD , Etabs ,...)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با انواع قرارداد ها (BOT,DB,EPC,...)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با فهارس بها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com