مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1396 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
  /دانشگاه صنعتی شریف
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران - عمران /دانشگاه صنعتی اصفهان

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۵
  هومن سازه سپاهان
  مهندسی عمران معماری/ کنترل پروژه

دانش تخصصی

 • آشنایی با انواع قرارداد ها (BOT,DB,EPC,...)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با فهارس بها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Statistical analysis (تحلیل های آماری)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت منابع انسانی(مدیریت صنعتی ایران)
 • اصول تدوین طرح و برنامه بازاریابی (Marketing Plan)
  80% Complete
  عنوان مدرک: (مدیریت صنعتی ایران)business plan

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی
دانش تخصصی
 • آشنایی با انواع قرارداد ها (BOT,DB,EPC,...)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با فهارس بها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Statistical analysis (تحلیل های آماری)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت منابع انسانی(مدیریت صنعتی ایران)
 • اصول تدوین طرح و برنامه بازاریابی (Marketing Plan)
  80% Complete
  عنوان مدرک: (مدیریت صنعتی ایران)business plan
https://.com