مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش سازه /دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی عمران
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ETABS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Abaqus
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی عمران
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com