مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1385
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش طراحی جامدات /دانشگاه آزاد تهران مرکزی / معدل 14.96

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری

دانش تخصصی

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره جامع مهندسی فروش و بازاریابی
 • زنجیره تامین و تدارکات
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAP2000
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • English
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره جامع مهندسی فروش و بازاریابی
 • زنجیره تامین و تدارکات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com