مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا هم اکنون
  دیپلم نقشه کشی معماری
  / معدل 16

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • كامپیوتر
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com