مختصری از من

به شدت به دنبال فعالیت در محیط صنعتی و پیاده سازی ایده هایم می باشم.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد معدن
  گرایش استخراج /دانشگاه باهنر
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی معدن
  گرایش استخراج /دانشگاه باهنر / معدل 14.65

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  مجتمع مس سرچشمه
  محقق

  توضیحات: به مدت 2 ماه بصورت مقطعی تحت عنوان محقق روی موضوع Deck Power در قسمت تحقیق و توسعه و واحد انفجار فعالیت داشتم.

 • تیر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴
  آزمایشگاه مکانیک خاک استان کرمان
  کارآموز

  توضیحات: به مدت دو ماه با تمام آزمایشات مکانیک سنگ ، تست مارشال، بتن و... آشنایی کامل پیدا کردم.

 • آبان ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۳
  آزمایشگاه سنگ شناسی بخش معدن (شاعا) دانشگاه شهید باهنر کرمان
  کارآموز
 • تیر ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۲
  مجتمع مس سرچشمه
  کارآموز

  توضیحات: به مدت یک ماه در واحد عملیات معدن حضور فعال داشتم .

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مقاله تحت عنوان کاهش اصافه حفاری به روش powerdeck در معدن مس سرچشمه ارایه شده در ششمین کنفرانس مهندسی معدن

افتخارات

 • 1394
  دانشجو نمومه مقطع کارشناسی

ابزار و نرم افزار

 • data mine
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی حرفه ای
 • نقشه برداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Gemcom
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • split Desktop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Flac 2D
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com