مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاداسلامی واحد اسلامشهر / معدل 15

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  شرکت توانش
  سخت افزار و شبکه/ تکنسین تعمیرات

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مقاله علمی در زمینه اثر سنگ های پیزو الکتریک در تبدیل فشار مکانیکی به الکتریسیته و پژوهش و توسعه ان در سیستم تعلیق خودرو.
 • 1392
  پژوهش در ضمینه مدارهای سویچینگ.

دانش تخصصی

 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Altium Designer
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CodeVisionAVR
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک: Routing & Switching
 • CCNP Switch
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNP Route
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Telecommunications systems (سیستمهای مخابراتی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • میکروکنترلر AVR
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco Packet Tracer
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ADSL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن دوره پیشرفته موسسه ملی زبان
دانش تخصصی
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Altium Designer
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CodeVisionAVR
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک: Routing & Switching
 • CCNP Switch
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNP Route
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Telecommunications systems (سیستمهای مخابراتی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • میکروکنترلر AVR
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco Packet Tracer
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ADSL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com