مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  فوق دیپلم مدیریت هتلداری
  /دانشگاه علمی و کاربردی کاراد

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com