مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  دکتری مهندسی صنایع
  گرایش مهندسی صنایع /دانشگاه تربیت مدرس / معدل 18.84
 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی /دانشگاه تربیت مدرس / معدل 18.14
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تولید صنعتی /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 16

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام
  مهندسی صنایع/ کارشناس ارشد کسب و کار و مارکتینگ

  توضیحات: طراحی مدل کسب وکار پروژه ها
  تحقیقات بازار
  برنامه ریزی بازاریابی پروژه ها
  برنامه ریزی و مدیریت مرچندایزینگ فروشگاه های پروژه
  قیمت گذاری خدمات پروژه ها

 • اسفند ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۴
  مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی
  مهندسی صنایع/ مدیر پروژه

  توضیحات: پروژه مستندسازی و بهبود فرایندهای بیمارستان محب مهر و هاشمی نژاد

 • خرداد ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲
  برکت تل
  مهندسی صنایع/ کارشناس ارشد معماری سازمانی

  توضیحات: مشارکت در تدوین سند معماری سازمانی برکت تل
  مشارکت در تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات برکت تل

 • خرداد ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۴
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ریزی

  توضیحات: برنامه ریزی و سیاست گذاری های رشته مهندسی صنایع

 • مهر ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۲
  پژوهشکده فناوری اطلاعات
  مهندسی صنایع/ کارشناس کنترل پروژه و مستندسازی پروژه

  توضیحات: مشارکت در کنترل پروژه و تدوین اسناد پروژه زیرساخت فناوری اطلاعات کشور، پروژه سلامت الکترونیکی و بیمه الکترونیکی سلامت

 • فروردین ۱۳۹۰ تا مرداد ۱۳۹۱
  رایپارس
  مهندسی صنایع/ کارشناس تحقیقات بازار

  توضیحات: تحقیقات بازار و امکان سنجی استراتژی های ورود به بازار شهرک¬های صنعتی استان البرز

سوابق آموزشی پژوهشی

 • تدریس درس برنامه ریزی تولید- دانشگاه علم و صنعت ایران -مهر تا بهمن 1390 تدریس درس تئوری شبکه- دانشگاه تربیت مدرس- مهر 1392 تا خرداد 1394 تدریس درس الگوریتم های گراف- دانشگاه تربیت مدرس- مهر 1394 تا کنون تدریس درس تحقیق در عملیات و مدلسازی جریان های کاری- دانشگاه تهران- بهمن 1392 تا بهمن 1394
 • 1. ارائه مدل مفهومی برای مکان یابی آمبولانس ها- کنفرانس سلامت الکترونیک دانشگاه آزاد تبریز 2. رتبه بندی بیمارستان ها با رویکرد تصمیم گیری با معیارهای چندگانه- کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات 3. کاهش زمان انتظار بیمار در اورژانس- رویکرد شبیه سازی- کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات 4. ارائه چارچوب سیستمی هزینه محور درمان بیماران قلبی- نشریه بیمارستان
 • گذراندن دوره های: 1. مدرک PMBOK – انجمن مدیریت پروژه دانشگاه تهران 2. اکسل پیشرفته- اکسل ایران 3. ایزو 9001- دانشگاه تربیت مدرس 4. دوره شش سیگما- دانشگاه علم و صنعت ایران

پروژه ها

 • پروژه طرح جامع فناری اطلاعات مرکز ملی مشاوره سلامت
  کارشناس ارشد
 • پروژه معماری سازمانی مرکز ملی مشاوره سلامت
  کارشناس ارشد
 • پروژه سلامت الکترونیکی و بیمه الکترونیکی سلامت
  کارشناس ارشد پروژه
 • پروژه تفکر ناب و مستندسازی فرایند بیمارستان هاشمی نژاد
  مدیر پروژه
 • پروژه برنامه ریزی استراتژیک شرکت وارنا
  مشاور

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • موسیقی- کوهنوردی- مطالعه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تحلیل سیستمها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل کسب و کار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول تدوین طرح و برنامه بازاریابی (Marketing Plan)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزیابی و مدیریت ریسک
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار آماری R
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • داده کاوی (Data Mining)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تحلیل سیستمها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل کسب و کار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول تدوین طرح و برنامه بازاریابی (Marketing Plan)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزیابی و مدیریت ریسک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com