مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1390
  فوق دیپلم ریاضی
  گرایش کاربردی /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  اسکان فراز دلتا
  منشی اداری
 • اسفند ۱۳۹۰ تا آذر ۱۳۹۳
  خانه سپید یاس
  مالی و حسابداری/ حسابداری حقوق و دستمزد

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری بازرگانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • حسابداری حقوق و دستمزد
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • حسابداری خدماتی
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری بازرگانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • حسابداری حقوق و دستمزد
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • حسابداری خدماتی
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
https://.com