مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه شمسی پور تهران / معدل 16.04

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  رایانه سازان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس شبکه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • LPIC-1
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • LPIC-2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MCSE 2012
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Apache
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HAProxy
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • FreeRadius
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Zabbix
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Nginx
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MySQL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Zebra
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Samba
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • OpenVPN
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • OpenSwan
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ansible
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Asterisk
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Postfix
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Squid
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PostgreSQL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • pfSense
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Tomcat
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Active Directory
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • LPIC-1
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • LPIC-2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MCSE 2012
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com