مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی علوم اقتصاد
  گرایش اقتصاد صنعتی /دانشگاه دانشگاه رجا / معدل 17.05

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۵
  شرکت اوژن
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

دانش تخصصی

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com