مختصری از من

شماره تماس: 09356101893

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه پیام نور اراک

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۵
  خصوصی
  منابع انسانی و آموزش/ تدریس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  تدریس کتب دبیرستان دانشگاهی

پروژه ها

 • 1394
  طراحی وب سایت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کاربرد در کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CodeVisionAVR
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کاربرد در کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com