مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی مدیریت جهانگردی
  /دانشگاه آزاد - علوم و تحقیقات

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  MCS Group
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی
 • اردیبهشت ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۴
  MCS GROUP
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیر داخلی
 • فروردین ۱۳۸۴ تا اردیبهشت ۱۳۸۸
  MCS GROUP
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مسئول بخش مجوزات

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • عکاسی دیجیتال
  100% Complete
  عنوان مدرک: عصو فدراسیون بین المللی هنر عکاسی
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • عکاسی دیجیتال
  100% Complete
  عنوان مدرک: عصو فدراسیون بین المللی هنر عکاسی
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com