مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  گرایش مدیریت صنعتی /دانشگاه پیامنور برازجان

دانش تخصصی

 • مهندسی کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: Icdl2و کاربر نرم افزار اداری
دانش تخصصی
 • مهندسی کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: Icdl2و کاربر نرم افزار اداری
https://.com