مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی صنایع
  /دانشگاه آزاد کرمانشاه / معدل 16.71

افتخارات

 • 1395
  بسیج فعال

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
https://.com