مختصری از من

حامد امینی
دارای 7سال سابقه در حیطه های مختلف منابع انسانی(جذب و استخدام،آموزش،ارزیابی عملکرد،نظام پیشنهادات و....)
تسلط به طراحی و پیاده سازی فرآیند جذب و استخدام
تسلط به طراحی و پیاده سازی فرآیند آموزش
تسلط به طراحی و پیاده سازی نظام مشارکت
تجزیه و تحلیل مشاغل و.....

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  فراتحقیق سپاهان
  منابع انسانی و آموزش/ سرپرست آموزش و توسعه

  توضیحات: برگزاری دوره های آموزشی متعدد. همایش آموزشهای مجازی و الکترونیک

سوابق آموزشی پژوهشی

 • تدریس دوره هوش هیجانی
 • تدریس دوره هوش هیجانی

پروژه ها

 • تجزیه و تحلیل مشاغل
  کارشناس

  توضیحات: تجزیه و تحلیل ش
  بیش از 40عنوان شغل به روش هی گروپ

افتخارات

 • دانشجوی ممتاز سال85

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • سینما

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • آموزش و بهسازی منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آموزش و بهسازی منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com