مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد روانشناسی
  گرایش عمومی /دانشگاه علوم وتحقیقات
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی روانشناسی
  گرایش عمومی /دانشگاه پیام نور

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  مصاحبه تشخیصی
 • 1393
  بررسی مقایسه ای سیستم های مغزی رفتاری وتنظیم هیجانی در افراد سارق و عادی در شهر تبریز
 • 1392
  مدرک mmti

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com