مختصری از من

کلیه علایق و فعالیت های داوطلبانه و افتخارات کسب کرده و نیز همچنین سوابق پژوهشی به پیوست.

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1390
  دیپلم فنی مکانیک صنایع (طرح ممتاز مشترک ایران و آلمان)
  گرایش مکانیک صنایع

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۹ تا بهمن ۱۳۹۱
  گروه صنعتی گیتی پسند
  مسئول خط - انبارداری

افتخارات

 • 1388
  تمامی افتخارات کسب کرده به پیوست

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کلیه علایق و فعالیت های داوطلبانه به پیوست

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com