مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1386 تا 1388
    کارشناسی مهندسی کامپوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد / معدل 15

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
    نیروی اتظامی
    نرم افزار و فناوری اطلاعات/ DBA
https://.com