مختصری از من

علاقه مند به فعالیت در محیطی هستم که سخت گیر و پویا باشد و انتظارات خوب و سازنده ای از من داشته باشد.قابل رشد و شکوفایی در زمینه شغلی باشد. از انتقاد سازنده استقبال می کنم و دوست دار انجام همکاری با افراد با هوش و ساعی و با تجربه تر از خودم هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1392
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه علامه قزوینی / معدل 15.54

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۵
  حسابداری و مدیر فروش
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروشگاه

  توضیحات: بازاریابی تلفنی و سیستم جذب مشتری
  شناخت بازار و سلیقه مشتری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  1) در سال 91 انجام پژوهشی در زمینه بازاریابی بین اللمللی و بازرگانی بین المللی. 2) در سال 90 انجام پژوهش و ارایه مقاله ای تحت عنوان تفاوت ها و کارایی های انواع مدیریت های امور مالی / تولید / فروش و بازاریابی و مدیریت منابع انسانی. 3) از سال 84 تا سال 89 به صورت معلم خصوصی دروس عربی و ادبیات فارسی و زبان را در مقاطع راهنمایی و دبیرستان تدریس می کردم.

پروژه ها

 • 1391
  خط سیر نان از سنتی به صنعتی شدن و فواید و مضرات نان صنعتی.
  پدیدآور پروژه

افتخارات

 • 1395
  مسلط بودن به زبان ارمنی.
 • 1387
  کسب بهترین و بالاترین نمره در کل دانشگاه به علت بهترین تفسیر موضوعی قرآن کریم.

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • دوستدار ورزش شنا و پیاده روی
 • موسیقی
 • کارهای خیریه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • رفتار سازمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازرگانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرآیند آموزش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان هندی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مدیریت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق بازرگانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • office word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • رفتار سازمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازرگانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرآیند آموزش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان هندی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مدیریت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق بازرگانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com