مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد روانشناسي
  گرایش مشاوره /دانشگاه رودهن / معدل 18.7

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۳۸۸
  بيمارستان راضي
  كارورزي

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  كارورزي مدرسه سميه به عنوان مشاور مدرسه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com