مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه ازاد اسلامی واحد کاشان / معدل 14

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
  توسعه دهندگان فاساو
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ طراح سایت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • HTML
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • css3
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا اسکریپت (JavaScript)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • c#
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • bootstrap
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW Graphics Suite
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فني تهران
 • illustrator
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • HTML
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • css3
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا اسکریپت (JavaScript)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • c#
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • bootstrap
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW Graphics Suite
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فني تهران
 • illustrator
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com