مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1374 تا 1378
  کارشناسی لیسانس کشاورزی
  /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com