مختصری از من

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  آموزشگاه حنانه(كرج)/مدرسه مهر اول(كرج)/مدرسه شيوه(كرج)/مدرسه عرفان(كرج)/آموزشگاه سلام(اهواز)
  مشاور تحصيلى پايه و كنكور

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  مشاوره آزمون هاى سازمان سنجش به مدت ٢سال

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • مشاوره تحصیلى
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مشاوره تحصیلى
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com