مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-آب
  گرایش سازه های آبی /دانشگاه دانشگاه شهید باهنر کرمان / معدل 15.82
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش آب /دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان / معدل 15.47

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  مهندسین مشاور سامان آب سرزمین
  کارشناس فنی گروه منابع آب و بخش مناقصات وقراردادها

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  1- مدلسازی و تجزیه و تحلیل مساله الدر با استفاده از نرم افزار visual MODFLOW 4.2، مدل SEAWAT در پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ( برگزار کنندگان پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور ودانشگاه شهید بهشتی). 2- مدلسازی آبهای زيرزمينی با نرم افزار Visual MODFLOW مطالعه موردی: دشت کرمان- باغین عنوان پایان نامه ی کارشناسی ارشد و اولین همایش بهینه سازی مصرف آب (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان).

پروژه ها

 • 1394
  مطالعات، مدیریت و نظارت برانجام عملیات اجرایی مقابله با فرسایش بادی و گرد و غبار در حاشیه دریاچه ارومیه به کارفرمایی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
  کارشناس فنی

  توضیحات: تهیه طرح اولیه پروژه حاضر و پیگیری تا تصویب نهایی و کارشناس فنی در مدت انجام پروژه

 • 1394
  مطالعات تأمین آب شرب قشلاقات قطعه چهار شهرستان زرندیه به کارفرمایی اداره امور عشایر استان مرکزی
  کارشناس فنی

  توضیحات: تهیه گزارش خطوط انتقال و شبکه توزیع آب ف در حال حاضر پروژه در مرحله اجرا می باشد.

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علایق فرهنگی و هنری سینما، تیآتر، طراحی و موسیقی
 • علایق ورزشی TRX
 • تورهای گردشگری

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ArcGIS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آنالیز بها
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ArcGIS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • visual MODFLOW
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • WaterGems
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکسا (taksa)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ArcGIS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آنالیز بها
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com