مختصری از من

خیلیییی خونسرد - هدفمند - ارتباطات عالی -

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا هم اکنون
  فوق دیپلم
  /دانشگاه امام خمینی(ره) / معدل 15

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  شرکت خصوصی مبنا
  مسئول دفتر/ مسول دفتر مدیر عامل

  توضیحات: بازرگانی

 • بهمن ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۲
  شرکت کنسرسیوم بسط انرژی - زیر مجموعه وزارت دفاع
  منابع انسانی و آموزش/ معاونت

  توضیحات: مسول دفتر - برنامه ریزی

 • بهمن ۱۳۸۸ تا بهمن ۱۳۹۱
  قرارگاه خاتم
  منابع انسانی و آموزش/ مسول دفتر ارشد مدیر عامل

  توضیحات: بازرگانی و برنامه ریزی

 • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۹۰
  صنایع هواپیماسازی ایران - ستاد مرکزی کوثر وزارت دفاع
  مسئول دفتر/ برنامه ریزی و مسول دفتر مدیر عامل
 • تیر ۱۳۸۵ تا اسفند ۱۳۸۵
  کنسرسیوم بسط انرژی - هوافضا - صا ایران - وزارت دفاع
  مسئول دفتر/ کارمند اتاق مدیر عامل
 • فروردین ۱۳۸۳ تا اسفند ۱۳۸۴
  شرکت خصوصی نفت پاسارگاد مربوط به پروژه LNG
  مسئول دفتر/ کارمند

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • بازرگانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • 60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بازرگانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com