مختصری از من

شغل خود را، بیشتر از هرچیز دیگر، برمبنای محتوای فنی یا تخصصی آن انتخاب می کنم. برای من، شکوفا کردن استعداد و مهارت و انجام هرچه بهتر آن، به معنی این که «من خودم هستم»، مهم است.
مواجهه با چالش های شغلی برای توسعه مهارت های تخصصی، یکی از مهم ترین انگیزاننده های من بوده و در صورتي كه شغل نتواند ظرفيت من را براي رشد حرفه اي محك بزند، احتمالاً بخشی از علاقه خود را از دست خواهم داد . همواره به دنبال چالش های بزرگتری در حوزه مهارتی خود بوده و چنانچه پست مدیریتی در همین حوزه تحصصی پیشنهاد شود از آن استقبال خواهم کرد اما پست های مدیریتی عمومی جذابیت چندانی برای من ندارند .

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  گرایش مدیریت استراتژِیک /دانشگاه علوم و تحقیقات / معدل 18.04
 • 1382 تا 1388
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تکنولوژی صنعتی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین / معدل 12.93

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۵
  طبیعت زنده
  منابع انسانی و آموزش/ متخصص توسعه منابع انسانی

  توضیحات: تهیه و تدوین نیمرخ شغلی(Success profile)
  مدیریت ارزیابی عملکرد کارکنان
  طراحی و اجرای سیستم پیشنهاد کارکنان
  تدوین اظهارنامه جایزه تعالی منابع انسانی ایران
  برنامه ریزی، اجرا و پایش نگرش سنجی کارکنان

 • دی ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۴
  سرویگاز
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس منابع انسانی

  توضیحات: برنامه ریزی، اجرا و پایش فرایند آموزش
  اجرای سیستم مدیریت ارزیابی عملکرد کارکنان
  انجام مصاحبه های شغلی از متقاضیان مربوطه

 • فروردین ۱۳۸۹ تا مهر ۱۳۹۱
  فولاد ویان
  منابع انسانی و آموزش/ مسئول آموزش و کارشناس منابع انسانی

  توضیحات: برنامه ریزی ، اجرا و پایش فرایند آموزش
  تدوین دستورالعمل حقوق و مزایا
  انجام مصاحبه های شغلی از متقاضیان مربوطه

 • مهر ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۸۹
  صنعتی استیل
  مهندسی صنایع/ مدیر تضمین و کنترل کیفیت
 • مهر ۱۳۸۳ تا مهر ۱۳۸۶
  صنعتی استیل
  مهندسی صنایع/ کارشناس تضمین و کنترل کیفیت

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  -- سوسن آبادی، مریم، فتاحیان، محمد(1396)،شناسایی و رتبه بندی ابعاد با اهمیت در ارزیابی عملکرد مدیران، پنجمین همایش ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان.
 • - حري، محمد‌صادق، فتاحيان،‌ محمد(1393)،بررسی رابطه بین سکوت سازمانی و فراموشی سازمانی در کارکنان شهرداری منطقه 5 تهران، اولين كنفرانس اقتصاد و مديريت كاربردي با رويكرد ملي.
 • - اسلام پناه، مريم، فتاحيان، محمد (1393)، بررسی رابطه هوش سازمانی با عملکرد شغلی در معلمان آموزش و پرورش استان قزوین، سومين همايش علوم مديريت نوين
 • Fattahiyan, Mohammad, Horri, Mohammad sadeq, Eslampanah, Maryam (2015). Examine the concept of spiritual intelligence. International Journal of Review in Life Sciences(IJRLS).
 • Fattahiyan, Mohammad, Horri, Mohammad sadeq, Eslampanah, Maryam(2013). The relationship between managers' leadership style and organizational commitment of staff Spiritual Intelligence (The Iranian Gas Transmission Company, Region 7 of countries( International Journal of Advanced Research.

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com