مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  گرایش مدیریت استراتژِک /دانشگاه علوم و تحقیقات / معدل 18.04
 • 1382 تا 1388
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تکنولوژی صنعتی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  پخش سراسری کیلا
  منابع انسانی و آموزش/ سرپرست آموزش و توسعه منابع انسانی
 • مرداد ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۵
  طبیعت زنده
  منابع انسانی و آموزش/ متخصص توسعه منابع انسانی
 • دی ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۴
  سرویگاز
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس منابع انسانی
 • فروردین ۱۳۸۹ تا مهر ۱۳۹۱
  فولاد ویان
  منابع انسانی و آموزش/ مسئول آموزش و کارشناس منابع انسانی
 • مهر ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۸۹
  صنعتی استیل
  مهندسی صنایع/ مدیر تضمین و کنترل کیفیت
 • مهر ۱۳۸۳ تا مهر ۱۳۸۶
  صنعتی استیل
  مهندسی صنایع/ کارشناس تضمین و کنترل کیفیت

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com