مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1387
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه آزاد / معدل 14

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com