مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
  گرایش شبکه های کامپیوتری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد / معدل 16.33
 • 1382 تا 1386
  دیپلم ریاضی و فیزیک

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی شبکه
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی شبکه
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com