مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان / معدل 15.08

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  نمایندگی ایران خودرو
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس IT

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Virtualization, Active Directory, DHCP Sever,Citrix,ISA &MFTG Server
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCNA,CCNP ROUTE ,NETWORK ,

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: FCE
دانش تخصصی
 • Virtualization, Active Directory, DHCP Sever,Citrix,ISA &MFTG Server
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCNA,CCNP ROUTE ,NETWORK ,
https://.com