مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1385 تا 1389
    کارشناسی مهندسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان / معدل 15.08

پیشینه شغلی

  • مهر ۱۳۹۰ تا هم اکنون
    نمایندگی ایران خودرو
    نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس IT
https://.com