مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی ارشد مهندسي معماري
    گرایش كارشناسي ارشد /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر ماهشهر
https://.com