مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی برق
  گرایش قذرت /دانشگاه تهران
 • 1390 تا 1395
  کارشناسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه تهران

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار متلب
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com