مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
    گرایش هوش مصنوعی /دانشگاه آزاد نچف اباد / معدل 16

پروژه ها

  • 1395
    قطعه بندی تصاویر با استفاده از الگوریتم ژنتیک و فازی
https://.com