مختصری از من

با توجه به رضایتمندی مدیران و موفقیت در امور اجرایی در پروژه های مربوطه ، که این خود عاملی برای همکاری در زمینه های مختلف و تخصصهای ذکر شده می باشد.

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1391
  کارشناسی مهندسی مکانیگ
  گرایش جامدات /دانشگاه آزاد / معدل 14.5

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  تلکا مبین صنعت
  Lider of project- Coordinato-supervioser

  توضیحات: حضور در پروژهای Bench mark - Drive Test -Survey-Free Band

 • فروردین ۱۳۹۰ تا آبان ۱۳۹۳
  دنا عمارت پارس
  مهندسی عمران/ معماری/ همکاری در امور کنترل پروژه

  توضیحات: حضور در پروژه های ساختمانی و راهسازی

 • مرداد ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۰
  طرح و توسعه شهر
  مهندسی عمران/ معماری/ طرح و تهیه نقشه های معماری

  توضیحات: حضور در پروژه های شهر سازی

 • مرداد ۱۳۸۷ تا خرداد ۱۳۸۸
  دفتر مهندسی ساختمانی ماندگار
  مهندسی عمران/ معماری/ طراحی و تهیه نقشه های معماری
 • خرداد ۱۳۸۳ تا آبان ۱۳۸۴
  تحکیم نقش سازان
  مسئول امور رایانه ای

پروژه ها

 • 1395
  Free Band
  superviser
 • 1395
  Survey-site Audit
  Lider of Project - Coordinator
 • 1394
  Bench Mark
  Coordinator of Project
 • 1394
  Drive test(Ericsson Company)
  Superviser
 • 1394
  Drive Test(NAK Company)
  Supervioser
 • 1393
  Site Audit
  superviser

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی مکانیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • مدیریت پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تلکام
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Telecommunications systems (سیستمهای مخابراتی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CATIA
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی مکانیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • مدیریت پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تلکام
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com