مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1380 تا 1385
    کارشناسی مهندسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه پیام نور شیراز / معدل 15
https://.com